Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

 

Privatlivspolitik for Jobgården I/S Oktober 2018

 

I forbindelse med du er blevet visiteret til os af din hjemme kommune Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er visiteret til JobgårdenDet er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for at finde job til dig. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

 

Jobgården i/s er dataansvarlig –

 

kontaktinformation

Jobgården er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Jobgården kan kontaktes her:

 

Jobgården I/S

Værkstedgården 7,1 2620 Albertslund

CVR-nr: 36304162

Telefon: +45 70201066

Mail: info@jobgaarden.dk

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlagetFormålet med behandlingen af dine personoplysninger er fordi du er- eller har været visiteret til os via din hjemmekommune.Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som visiteret borger hos Jobgården, hvilket omfatter:

 

· orientering om Jobgårdens aktiviteter og eksempelvis i nyhedsbreve

· afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

· brug af situationsbilleder taget i og omkring Jobgården i dagligdagen

· administration af Cv/er

· udsendelse af spørgeskemaer/ tilfredshedsundersøgelser om Jobgården

· opbevaring af oplysninger med historisk værdi til Regnskaber m.m.

· håndtering af Mails

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b).Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af Strafattest følger af Databeskyttelseslovens Retsgrundlaget for behandling af CPR-nummer på gavegivere følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, idet SKAT kræver gavegivers CPR-nummer oplyst, for at gavegiver kan opnå skattefrihed.Kategorier af personoplysningerVi behandler personoplysninger på:

·         Borgere tildelt fra vores samarbejdskommuner. Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

·         Vikarer Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, e-mailadresse samt Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse. Gavegivere Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af navn samt CPR-nummer til brug for indberetning til skat og evt. ny arbejdsgiver.Deling af dine persondata

 

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:·       

Økonomisystem·         

Betalingsservice med henblik på betalingsformidling·         

Bank·         

Politiet når vi indhenter strafattester·         

Rådgivere som advokater og revisorer m.v.·         

Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT   

 

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Vikargården indhentes alene hos dig eller via jobnet.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er visiteret hos os, og i op til 2 efter kalenderåret for din endt samarbejde ellers så længe det giver mening at opbevare dine personoplysninger af praktiske og administrative hensyn.

 

Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.Revidering af privatlivspolitikken Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside,