FOR KOMMUNERFå større succes med din fleksjobvisiterede:

Få jobgaranti efter endt forløb!Jobgården har i flere år arbejdet med at få fleksjob borgere tilbage på jobmarkedet. Dette har vi gjort ved at samarbejde med virksomheder der har tilkendegivet at de vil ansætte fleksjobborger og dermed har vi undgået at udsætte mange borgere for unødige praktikker. Jobgården mener og tror på, at der findes et job til alle, det handler om at finde det rette match.

Vi har igennem vores mangeårige erfaring konkluderet at ikke alle er lige jobparate.

Denne erfaring har givet os en mulighed for at arbejde innovativt og målrettet via håndholdte forløb, på at få borgere i ordinært job.


Vi har, kunne se en mangelvare i de eksisterende håndholdte forløb. Vi kan se ud fra vores bedste erfaringer, at hvis vi kobler, værdiafklaring, kost, træning, individuelle samtaler og med garanteret job efter endt forløb, får vi nogle topmotiveret borger at arbejde med, da det ikke ender i en mulig praktik, men derimod fast arbejde hvor deres skån bliver overholdt.

Vi fokuserer på deltagernes ressourcer, og styrker dem gennem personlig udvikling, coaching og omsætning i praksis.


Formål:


At opkvalificerer deltagerne og arbejder målrettet på, at de får et realistisk billede af egne ressourcer, kompetencer og arbejdsmarkedsperspektiv. Vi kombinerer jobsøgning med tematiseret undervisning med socialfaglig og arbejdsmarkedsrelevante emner, som kan være at.

•Sparre omkring deltagernes muligheder på arbejdsmarkedet – fokus på rette match.

•Stille spørgsmålene: Hvilke jobs vil jeg søge? Hvad er mine ressourcer? Hvad er mine begrænsninger? Hvordan vil jeg formidle dette?

•Virksomhedsbesøg for afklaring af jobmuligheder/brancher

•Undervise i regler og love omkring det at være i fleksjob.

At få den fleksjobvisiterede til at stå stærkere, når de er ude på arbejdsmarkedet samt at lave et match, der passer optimalt til deres profil, sådan at de bliver i deres nye job.

Målet er baseret på jobgaranti.


Ring eller skriv for mere info om vores personbaseret jobgarantis forløb.


Tlf.: 70 20 10 66  Mail: info@jobgaarden.dk